ROOSENDAALS   BIERGILDE  


Gemeente wil meer grip nieuwe verdeling subsidies

Donderdag 29 september 2005 - ROOSENDAAL – Instellingen die afhankelijk zijn van subsidie, krijgen de komende jaren voor het uitvoeren van de basistaken meer zekerheid. De gemeente wil voortaan met deze partijen afspraken maken voor een periode van vier jaar.

Met een vernieuwde aanpak, waarover de gemeenteraad in november nog een uitspraak moet doen, wil de gemeente meer grip krijgen op de verdeling van het geld en vooral de manier waarop de centen worden uitgegeven.

Er is in totaal negen miljoen euro te verdelen. In het nieuwe systeem wordt de grootste hap (bijna 8,5 miljoen euro) uitgegeven aan contractsubsidies. In vergelijking met vorig jaar is er op deze post wel ruim een ton bezuinigd. Dat bedrag komt bijna helemaal ten goede aan het stimuleren van nieuwe initiatieven, waarvoor nu 150.000 euro beschikbaar is.

Aan zogeheten waarderingssubsidies (een vast bedrag voor het aantal leden dat een vereniging heeft) wordt 490.000 euro uitgegeven. Het college van burgemeester en wethouders heeft op deze post bewust nog niet willen korten.

Afspraken voor meerdere jaren geven onder meer schouwburg De Kring, museum Tongerlohuys, Traverse, het Stedelijk Instituut Welzijn (SIW), de Zuidwester, de peuterspeelzalen en vanaf 2007 ook de bibliotheek meer armslag in het personeelsbeleid. „Die mensen krijgen nu vastigheid voor ten minste vier jaar“, zegt wethouder Leo de Jaeger.

De Kring

De schouwburg krijgt bovendien 10.000 euro extra. Tarieven voor de zaalhuur door lokale verenigingen kunnen daardoor omlaag. Het SIW krijgt 50.000 euro extra voor het jongerenwerk en ook Traverse dat zich bekommert om jeugdzorg krijgt 40.000 euro meer. Daarentegen wordt de subsidie aan de Stichting Jong stopgezet.

Ook het Roosendaals biergilde krijgt in de toekomst geen geld meer. De gemeente vindt niet dat de activiteiten van dit gilde een meerwaarde hebben voor de stad.

De gemeente wil volgend jaar nog wel de organisatie van het Vrouwenhoffestival ondersteunen. De Belgische organisatie VZW Divers kreeg de afgelopen jaren steeds 12.000 euro. Gezien het succes van dit evenement, wil de gemeente daarmee verder. De gemeenteraad moet hier dan nog wel mee instemmen.